Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

21:01
0703 cd77 500

groovyfunnightmare:

jumpingjacktrash:

hedgehodgemonster:

toodutchforyou:

i don’t get it omg
who the fuck is party cannon they’re the true rebels here

look at this fucking album cover

May 28 2020

lyken
18:27
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

May 24 2020

14:32

May 22 2020

lyken
21:34
4253 6a80 500
Reposted frompszemek pszemek viabruxa bruxa
lyken
21:33
lyken
21:32
3860 4dcd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lyken
21:23

May 21 2020

lyken
10:59
4486 6c45 500
Reposted fromratek ratek viaaperture aperture

May 19 2020

lyken
10:47
7876 35d6 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianoisetales noisetales

May 17 2020

lyken
01:05
lyken
01:05

May 13 2020

lyken
22:50
7092 623a 500
Reposted fromGIFer GIFer vianiedoskonalosc niedoskonalosc

May 12 2020

lyken
18:44
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viapl pl
lyken
11:57
7756 3037 500
Reposted fromgaf gaf viajaphy japhy
11:54

May 11 2020

lyken
21:45
3860 4dcd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialukan lukan

May 09 2020

lyken
22:47

April 05 2020

00:33
9968 558a 500

90zdevil:

Felt this in a real way

Reposted fromRoarieluz Roarieluz viaAgnes Agnes

March 26 2020

lyken
19:28
Towering Plumes of Volcanic Smoke Mix With Streaks of Lightning in Photographs

March 05 2020

lyken
18:04
3401 e3d5
windy
Reposted fromdelima delima viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...