Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

lyken
18:18
Reposted fromworst-case worst-case viaNaitlisz Naitlisz

November 17 2017

lyken
16:02
7021 edac
Reposted fromnonono nonono viaoll oll

November 15 2017

19:40
3955 187d 500
Temperature Preferences
There's a supposed Mark Twain quote, "The coldest winter I ever spent was a summer in San Francisco." It isn't really by Mark Twain, but I don't know who said it—I just know they've never been to McMurdo Station.
Reposted fromxkcd xkcd

November 05 2017

lyken
20:37
3627 0bf2 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viatomash tomash
20:18
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viameem meem
lyken
20:14
7969 76df
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaPumpkineer Pumpkineer

November 04 2017

20:24
3279 744c 500

mentalmentalhealth:

girlwhorpsalot:

I needed this.

Thank you to all the people who posted this so I ended up seeing it. I really needed this right now. Thank you!
Reposted fromGhostraita Ghostraita viajaphy japhy

November 02 2017

23:45
6415 d157 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapotatoe potatoe

November 01 2017

lyken
00:37
6456 b0e9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaoll oll

October 30 2017

lyken
10:31
9463 bd27
Reposted fromfungi fungi viapotatoe potatoe

October 28 2017

18:39
7064 b9aa 500
Reposted fromimorca imorca viaaperture aperture

October 19 2017

19:15
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
lyken
19:06
4572 d36f 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahahat hahat

October 15 2017

18:58
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters vianoisetales noisetales

October 11 2017

lyken
20:25
0339 c729
Reposted fromparkaboy parkaboy viafranklymydear franklymydear
lyken
20:21
Reposted fromneoraider neoraider viaaperture aperture
lyken
20:21
0160 49f2 500
Reposted fromwebomatic webomatic vianoisetales noisetales

September 29 2017

lyken
23:39
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viaPumpkineer Pumpkineer
lyken
23:36

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaoll oll
lyken
23:30
4724 8dde 500
Reposted fromhagis hagis vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl