Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

17:44
3567 6e9a 500

sketchyfletch:

Well this is amazing.

Reposted fromterresdebrume terresdebrume viaSenyia Senyia
lyken
17:42
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaSenyia Senyia
lyken
17:40
Reposted fromsowaaa sowaaa viaSenyia Senyia
17:34
6100 af84 500
Reposted fromnepotism nepotism viaSenyia Senyia
lyken
17:32
7468 ccc2
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSenyia Senyia
lyken
17:32
0083 1a94 500
Paros, Greece
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
lyken
16:58
Reposted fromFlau Flau viapotatoe potatoe
lyken
16:52
7008 2e88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaAgnes Agnes

September 19 2017

20:48
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaoll oll

September 15 2017

lyken
20:54
3507 d137 500
Hydrologia
Reposted fromkopytq kopytq vialukan lukan

September 12 2017

lyken
12:10
7690 d150 500
fys
Reposted fromlooque looque viaaperture aperture
lyken
12:07
7376 c7ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatomash tomash

September 11 2017

11:56
0923 2f59 500
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viatomash tomash

September 05 2017

lyken
14:12
8841 15bc 500
Reposted frompunisher punisher viatomash tomash
lyken
00:09
5515 e90e 500
pupper of darkness
Reposted fromvolldost volldost viatomash tomash
lyken
00:05
3887 27b6
Reposted fromMeshirr Meshirr viaaperture aperture
00:04
8489 0760 500

acornfriend:

adjusting

Reposted frompeekadora peekadora viaAgnes Agnes
lyken
00:00
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viabruxa bruxa

September 04 2017

11:25

September 03 2017

lyken
18:16
9154 47d4
Reposted fromAlekwas Alekwas vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl