Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

lyken
21:34
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaoll oll
lyken
21:28
5843 1c74 500
Reposted fromsavatage savatage vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lyken
21:14
2119 435b 500
Reposted fromolbaria olbaria vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lyken
21:13
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vianiedoskonalosc niedoskonalosc
lyken
21:06
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viainina inina
lyken
21:02
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainina inina
lyken
20:59
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viapotatoe potatoe
lyken
20:58
Reposted fromFlau Flau viapotatoe potatoe

May 15 2019

lyken
14:53
Reposted fromFlau Flau vialukan lukan

November 05 2018

lyken
17:23
0062 5e6f
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaedhell edhell
lyken
17:23
0063 3d8f
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaedhell edhell

October 28 2018

lyken
14:25
4327 2450
Reposted fromdusix dusix viaoll oll

October 14 2018

lyken
21:06Reposted fromolbaria olbaria viaoll oll

October 09 2018

lyken
17:19

October 08 2018

lyken
17:51
Reposted fromFlau Flau viapotatoe potatoe

October 05 2018

lyken
11:48
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple viaoll oll
lyken
11:48
6925 761f
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
lyken
11:46
7063 3e0b 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viacolours colours
lyken
11:46
5498 fdab 500
Reposted froms3 s3 viapl pl

October 04 2018

lyken
14:51
Reposted fromFlau Flau viahahat hahat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl